Vizyonumuz

Marmara Eğitim Kurumları

Vizyonumuz

Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda;sürekli gelişen, geleceğe huzur ve güven ile bakabilen,nitelikli eğitimle ulusal ve uluslar arası toplumlarda iyi bir gelecek vaad eden bireyleri hayata hazırlayan ,saygın model bir okul olmaktır.

Okulumuzda ‘OSB Okullarına’ yakışır biçimde vereceğimiz eğitimde,kendi alanında uzmanlaşmış nesiller yetiştirip yüklendiğiniz sorumluluğu geleceğe aktaran diğer kurumlara örnek olmak mesleki ve teknik eğitimin kalitesi arttırmak Avrupa ve dünyada söz sahibi almaktır.

Bizler her yerde ve her zaman başarılı olacak bir nesil yetiştirip 21.yy şekillenmesinde aktif rol olacak bir gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz;

-Ahlaklı,yurtsever

-Üretken,dinamik

-Bilimsel ve analitik düşünebilen

-Geleceğe yön verebilecek ve aldığı eğitimi yansıtabilecek bireyler nihai hedefimiz olmuştur.

Okulumuzun amacı;çağdaş ilkeler doğrultusunda ülkemizin kendi mirasını değerlendirebilen ve yeni ürünler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmektir.

OSB mezunları;Sosyal yönden güçlü,özgüveni yüksek toplum içinde kabul gören sanayi bölgesinin aranan elamanı olmayı başarmış bir kitleden oluşmaktadır.En önemlisi sanayinin ve iş dünyasının talep ettiği nitelikleri okulumuz öğrencilerimize aşılayarak öğrencilerimiz mezun etmeyi hedeflemekteyiz.