Staj Sunumunda Olması Gereken Başlıklar

Marmara Eğitim Kurumları

Staj Sunumunda Olması Gereken Başlıklar

KAPAK

  • SUNUM İÇERİĞİ VE PLANI
  • GİRİŞ

Staj  yapılan  fabrika  ya  da  işletmenin  tarihçesi,  bağlı  bulunduğu  şirketin  yapısı, yönetsel organizasyonu, işletmede çalışan sayısı, endüstrideki yeri, işletmenin faaliyet alanı ve ürün yelpazesi.

 

  • İŞLETMEYE AİT TEORİK VE UYGULAMALI BİLGİLER

 

Laboratuvar Stajı ise;

a) Laboratuvar organizasyon şeması,

b)Laboratuvarda mevcut bulunan cihazların isimleri, kullanım amaçları ve çalışma

prensipleri,

c)Numune alma yöntemleri, standart çözeltilerin ve numunelerin hazırlanması,

d)Laboratuvarda sürekli yapılan analiz yöntemleri ve sonuçların hesaplanması,

e)Laboratuvarda sürekli yapılan analizlerin temel alındığı standartlar (TSE, ISO vb.), f)Laboratuvarda yapılan analizlerin rapor edilmesi,

g)Araştırma–Geliştirme Bölümünde yürütülen faaliyetler hakkındaki bilgileri içermelidir.

 

İşletme stajı ise

a) Tesisin kurulu olduğu bölgenin nasıl belirlendiği,

b) Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar tesiste yer alan tüm fiziksel ve kimyasal

süreçler ile tepkimelerin incelenmesi ve bu bilgileri içeren bir akış diyagramı,

c) Tesiste yer alan temel birimlerin belirtilmesi ve bunlardan birinde (reaktör, fırın, distilasyon/absorbsiyon kolonu, karıştırıcı, kurutucu, buharlaştırıcı ) kütle ve enerji denkliklerinin kurulması

d) Tesisin ekonomik analizi (birim maliyet hesabı, toplam sermaye yatırımı hesabı,

işletme giderleri hesabı, karlılık ve enerji tasarrufu çalışmaları),

e) Tesisteki proses kontrol birimlerinin tanıtımı,

f) Tesisin sahip olduğu kalite güvence sistemleri (ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Risk Analizi, ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği, HACCP/ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi) hakkında bilgi ve bunların uygulamalarını içer