Rehberlik

Marmara Eğitim Kurumları

Rehberlik

Yaşam sürecinde bireyler çeşitli gelişim dönemlerinden geçerler. Bu dönem
geçişlerindeki değişimi başarılı ve olumlu bir şekilde gerçekleştirmeniz için
psikolojik danışmanınız, değişim sürecini kolaylaştırıcı, bilimsel olarak
desteklenen çeşitli beceriler, kuramlar/yaklaşımlar ve teknikler kullanır. Her bir
dönemin gelişim görevlerinin başarılabilmiş olması ölçüsünde sonraki
dönemlerdeki gelişim görevlerinin de başarılabileceği inancının giderek
yerleşmesi, eski rehberlik anlayışlarını da etkileyerek, günümüzde gelişimsel
rehberliğin etkisinin daha da artmasına neden olmuştur.
-Gelişimsel rehberlik, çocukların özel gereksinimlerinin erkenden
tanınmasını gerekli kılar.

-Gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma, çocuğun öğrenmesi üzerinde
odaklaşır.
-Gelişimsel rehberlik programlarında öğretmenlerle danışmanların
ortaklaşa işlevleri vardır.
-Planlı ve düzenli bir rehberlik programı, gelişimsel rehberliğin hayati
derecede önemli bir parçasını oluşturur.
– Gelişimsel rehberlik çocuğun kendini anlamasına, kendini kabul etmesine
ve kendini geliştirmesine önem verir.

-Gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik, cesaretlendirme sürecine
önem verir.
-Gelişimsel rehberlikte belli bir noktaya ulaşmaktan çok, gelişimin
gidişatına önem verilir.
-Ekip yaklaşımına dayalı bir gelişimsel rehberlikte, profesyonel uzmanlık
hizmetlerine gerek duyulur.

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
— İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
— Temel değerleri pekiştirmek,
— Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve
sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
— Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
— Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak