Gıda Teknolojisi

Marmara Eğitim Kurumları

Gıda Teknolojisi

 

Beslenme, geçmişten günümüze insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın karşılanması için gıda sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları ile sürekli bir etkileşim içindedir. Gıda sektörü Türk ekonomisinin gelişmesinde nüfus, istihdam, beslenme, hammadde ve ihracata katkıları nedeni ile önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte bu rolün daha da artacağı bir gerçektir. Gıda  Teknolojisi Alanı okulumuzda, Gıda Kalite Kontrol ile faaliyet göstermektedir.

 

Gıda Sektörü Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

Gıda Kalite Kontrol

Gıda İşleme dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Gıda Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.Bu programlarda öğrencilere analizler için gerekli temel fiziksel-kimyasal işlemler, ham maddelerde ve işlenmiş gıdalarda duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizleri, üretim süreci kontrolleri, gıda ambalajları, etiketleri ve kontrolleri, gıda güvenliği ve beslenme ilkeleri,Süt ve süt ürünleri, taze meyve sebzeler ve ürünleri, et ve et ürünleri, hububat ve hububat ürünleri, bitkisel yağ, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, özel gıdalar işleme teknolojileri, gıda güvenliği ve beslenme ilkeleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Üniversite Olanağı

 

Yükseköğretime Geçiş Sınavında’’başarılı olanların lisans programlarına yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları elektrik elektronik teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.