Demokrasi Kulübü

Marmara Eğitim Kurumları

Demokrasi Kulübü

Kulübün başlıca görevleri;

  • İnsan haklarına saygılı olmak
  • İnsanların düşünce ve fikirlerine saygı duymak
  • İnsan hakları hakkında bilinçlendirmek
  • İnsan düşünceleri hakkında yargılamamak
  • İnsan hakları hakkında çalışmalar yapar
  • İnsan haklarını korumak için çalışmalar yaparak insanları bilinçlendirmek
  • Her insanın eşit hakta olduğunu savunan
  • Her insana adil davranılması