Değerler Eğitim

Marmara Eğitim Kurumları

Eğitimin en önemli gayesi, çocuklarımızın kalplerini, insanı insan yapan değerlerle kuşatmaktır. Değerler, davranışlarımıza yön veren normlardır. Bu nedenle değerler, tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir. Sevgi, saygı, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü, nezaket  gibi iyi insan olmanın değerlerini en başından itibaren aile desteğiyle vererek hızla değişen dünyayla baş edebilmeleri için onlara sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz.

Değerler eğitiminin en önemli amacı, çocuklarımızın kalplerini , yaratılış  amacı  doğrultusunda, insanı insan yapan değerlerle kuşatmaktır. Bu doğrultuda değerler eğitimi ,eğitim hayatında önemli bir konuma sahiptir. Okulumuzda çocukların ; inançlı, ahlaki değerlere sahip, vatanını seven, topluma faydalı bireyler olabilmeleri  için çeşitli  çalışmalar yapılmaktadır. Bizleri değerli kılan ahlaki özelliklerimizi ve değerlerimizi bilen, yaşayan ve yaşatan nesiller yetişmesi için çeşitli önemli çalışmalara   imza atılmaktadır.

 • Değerler Eğitiminde
  -İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
  – Temel değerleri pekiştirmek,
  -Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilimsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
  -Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
  -Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak en önde gelen amaçlarımızdandır.